© LEVEL-5 / FC Inazuma Eleven · TV TOKYO, © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All rights reserved., © Rumiko Takahashi / Shogakukan · Yomiuri TV · Sunrise, © Jun Mochizuki / SQUARE ENIX, Pandora Project, © ACID/Rumbling hearts project. Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 05/13! Was haben die deutschen Anime-Publisher im Mai zu bieten?

© Toshihiko Tsukiji · Media Factory / Zomotsu Animal Company. © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All rights reserved. © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation. © KATSURA HOSHINO / SHUEISHA, TV TOKYO, DENTSU, TMS. © Jun Mochizuki / SQUARE ENIX, Pandora Project. Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 03/13! Was haben die deutschen Anime-Publisher im März zu bieten?

© 2011 Production I.G, CLAMP / Project BLOOD-C TV. © Atsushi Ohkubo / SQUARE ENIX, TV TOKYO, MEDIA FACTORY, BONES, DENTSU 2008. © Jun Mochizuki / SQUARE ENIX, Pandora Project. © Toshihiko Tsukiji · Media Factory / Zomotsu Animal Company. © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation. Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 01/13! Was haben die deutschen Anime-Publisher im Januar zu bieten?

© 2006 Nibariki · GNDHDDT, © Jun Mochizuki / SQUARE ENIX, Pandora Project, © 2005 Production I.G · Aniplex · MBS · HAKUHODO, © Toshihiko Tsukiji · Media Factory / Zomotsu Animal Company.© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation. Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 11/12! Was haben die deutschen Anime-Publisher im November zu bieten?

otakutimes-90-728.png Anzeige