© Toshihiko Tsukiji · Media Factory / Zomotsu Animal Company. © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All rights reserved. © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation. © KATSURA HOSHINO / SHUEISHA, TV TOKYO, DENTSU, TMS. © Jun Mochizuki / SQUARE ENIX, Pandora Project. Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 03/13! Was haben die deutschen Anime-Publisher im März zu bieten?

© 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All rights reserved. © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation. © Magica Quartet / Aniplex · Madoka Partners · MBS. © Hiro Fujiwara / Hakusensha · Maid-sama ! Project. © kakifly · Houbunsha / Sakura High Band. Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 05/12! Was haben die deutschen Anime-Publisher im Mai zu bieten?

© 2009 Nagaru Tanigawa · Noizi Ito / a member of SOS, © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation, © kakifly · Houbunsha / Sakura High Band, © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation ©2008 One Piece Production Committee, © Magica Quartet / Aniplex · Madoka Partners · MBS, Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 04/12! Was haben die deutschen Anime-Publisher im April zu bieten?

© Bird Studio / Shūeisha, Toei Animation, © Hiro Fujiwara / Hakusensha · Maid-sama! Project, © 1991 TOKYO THEATERS CO., INC · KADOKAWA SHOTEN PUBLISHING CO., LTD · MOVIC CO.,LTD · tv asahi · Aniplex Inc, © Magica Quartet / Aniplex · Madoka Partners · MBS, © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All rights reserved. Grafik by OtakuTimes.de

Die DVD & Blu-ray Releases 03/12! Was haben die deutschen Anime-Publisher im März zu bieten?

otakutimes-90-728.png Anzeige